Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών/ριών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος οι προθεσμίες για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εισαγωγής των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχουν ως εξής:

          Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr, θα γίνεται από την Τρίτη 19-03-2024 έως και την Τρίτη 26-03-2024.

        Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, , η υποβολή όλων των  δικαιολογητικών,  υποχρεωτικών (της παρ. 2 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης) και των κατά περίπτωση ειδικών κατηγοριών (της παρ. 3 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης), διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με σάρωση (σε μορφή PDF) και αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dikaiol@psnet.gr από την Τετάρτη 20/03/2024 έως και την Πέμπτη 28/03/2024. 

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr

Στον παρακάτω σύνδεσμο η προκήρυξη

https://drive.google.com/file/d/1y11JDDw1hCqalwsRgyVNY8tZK_fKsayu/view?usp=sharing

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1DMUDHYp08msf-GOSouMmZP86XSW-x7sM/view?usp=sharing

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2024Α

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

https://drive.google.com/file/d/1iNbb2eEIeSa0nij14rxcJcKIOgBFdFSa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TWjJHRO957tsTlCrXshNaLitN6Tw0DjU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Yr7g9oem_wDKm2hWRtyWFmY7nfjW8_CJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12XLgEJ7mAZP9zdMdmvO8lzMRFFUv_Omp/view?usp=sharing

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΚΕ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2024.

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΕΥΝΘΥΜΙΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΚΕ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024.

https://www.minedu.gov.gr/news/57761-22-02-24-2024

«Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων Κλάσης 2027»

Όσοι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσεως 2027 (γεννηθέντες το 2006) επιθυμούν να
καταθέσουν ηλεκτρονικά από 2-1-2024 έως 31-3-2024, Δελτίο Απογραφής μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης «gov.gr», είναι απαραίτητο να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet

Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στο παρακάτω link

https://drive.google.com/file/d/1uB2raSnPWG3yfP0TTmVbbYaiUovbRb93/view?usp=sharing