ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ

Αίθουσα 4
Αίθουσα 3
Αίθουσα 2
Αίθουσα 1
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αίθουσα 5
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Αίθουσα 7
Αίθουσα 8
Αίθουσα 9
Αίθουσα 10
Γραφείο Διευθυντή
Γραμματεία & Υποδιευθυντής
Γραφείο Καθηγητών