ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.
Υ.Α.  94196/Δ2 ΦΕΚ Β 3791 13.08.2021

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων ΦΕΚ 4177/2020 (Ομάδες μαθημάτων, Κλάδοι μαθημάτων)


Α’ Λυκείου

Ομάδα Α’ (Γραπτώς εξεταζόμενα στις προαγωγικές εξετάσεις)
Ομάδα Β’ (Μη γραπτώς εξεταζόμενα στις προαγωγικές εξετάσεις)

 1. Ελληνική Γλώσσα – Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (5 ώρες)
 2. Ελληνική Γλώσσα – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (4 ώρες)
 3. Μαθηματικά – Άλγεβρα (3 ώρες)
 4. Μαθηματικά – Γεωμετρία (2 ώρες)
 5. Φυσικές Επιστήμες – Φυσική (2 ώρες)
 6. Φυσικές Επιστήμες – Χημεία (2 ώρες)
 7. Φυσικές Επιστήμες – Βιολογία (2 ώρες)
 8. Πολιτική Παιδεία (2 ώρες)
 9. Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες)
 10. Ιστορία (2 ώρες)
 11. Θρησκευτικά (2 ώρες)
 12. Αγγλικά (3 ώρες)
 13. 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) (2 ώρες)
 14. Φυσική Αγωγή (2 ώρες)

Β’ Λυκείου

Ομάδα Α’ (Γραπτώς εξεταζόμενα στις προαγωγικές εξετάσεις)
Ομάδα Β’ (Μη γραπτώς εξεταζόμενα στις προαγωγικές εξετάσεις)

 1. Ελληνική Γλώσσα – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (4 ώρες)
 2. Ελληνική Γλώσσα – Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)
 3. Μαθηματικά – Άλγεβρα (3 ώρες)
 4. Μαθηματικά – Γεωμετρία (2 ώρες)
 5. Φυσικές Επιστήμες – Φυσική (2 ώρες)
 6. Φυσικές Επιστήμες – Χημεία (2 ώρες)
 7. Φυσικές Επιστήμες – Βιολογία (2 ώρες)
 8. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (2 ώρες)
 9. Ιστορία (2 ώρες)
 10. Φιλοσοφία (2 ώρες)
 11. Θρησκευτικά (2 ώρες)
 12. Αγγλικά (2 ώρες)
 13. 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) (1 ώρα)
 14. Φυσική Αγωγή (2 ώρες)
 • Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
  1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες)
  2. Λατινικά (2 ώρες)
 • Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
  1. Μαθηματικά (3 ώρες)
  2. Φυσική (2 ώρες)

Γ’ Λυκείου

Ομάδα Α’ (Γραπτώς εξεταζόμενα στις απολυτήριες εξετάσεις)
Ομάδα Β’ (Μη γραπτώς εξεταζόμενα στις απολυτήριες εξετάσεις)

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (6 ώρες)
 2. Μαθηματικά – Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (2 ώρες)
 3. Ιστορία – Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής (2 ώρες)
 4. Θρησκευτικά (1 ώρα)
 5. Αγγλικά (2 ώρες)
 6. Φυσική Αγωγή (3 ώρες)
 • Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
  1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (6 ώρες)
  2. Ιστορία (6 ώρες)
  3. Λατινικά (6 ώρες)
 • Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας
  1. Μαθηματικά – 2ο Επιστημονικό πεδίο (6 ώρες)
  2. Βιολογία – 3ο Επιστημονικό πεδίο (6 ώρες)
  3. Φυσική (6 ώρες)
  4. Χημεία (6 ώρες)
 • Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
  1. Μαθηματικά (6 ώρες)
  2. Πληροφορική (6 ώρες)
  3. Οικονομία (6 ώρες)