ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε σήμερα, ενδοσχολική επιμόρφωση από την  η κ. Γουβέλη Εύχαρις Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. Σκοπός της επιμόρφωσης ήταν η επαγγελματική ανάπτυξη των εκαιδευτικών μέσω του προγράμματος ERASMUS.

Την ευχαριστούμε πολύ.