ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριων θα μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους στο χώρο του σχολείου κάθε Τετάρτη και Πέμπτη από τις 09:50 έως τις 12:30 και σύμφωνα με το ωράριο διδασκαλίας καθηγητών του Σχολείου.