ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ψηφιακό Σχολείο
http://dschool.edu.gr/

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία
http://e-books.edu.gr

Φωτόδεντρο
http://photodentro.edu.gr/

Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων του Ι.Ε.Π.
https://aesop.iep.edu.gr/

Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
http://www.study4exams.gr/

Σχεδι@ζω για όλους
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/

Εκπαιδευτική Τηλεόραση
https://edutv.minedu.gov.gr/