Υποτροφία Benjamin Franklin

Οι μαθητές ηλικίας 16 έως 18 ετών έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την Υποτροφία Benjamin Franklin. Η συγκεκριμένη Υποτροφία θα δοθεί σε ένα μαθητή των Ιωαννίνων και μόνο και προσφέρει τη δυνατότητα παραμονής (4) τεσσάρων εβδομάδων στις Η.Π.Α., Ιούνιο-Ιούλιο 2018, στο Wake Forest Univercity in North Carolina με όλα τα έξοδα καλυμμένα. Ο μαθητής από τα Ιωάννινα που θα επιλεγεί θα είναι και ο μοναδικός που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, αφού οι υπόλοιποι μαθητές θα είναι από άλλες χώρες της Ευρώπης (45) και από την Αμερική (10). Σχετικά έντυπα BENJAMIN FRANKLIN APPLICATION FORM 2018-5 2018 Benjamin Franklin Transatlantic-5 2018 Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship Scholarship GREEK