Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και ορισμός ειδικών μαθημάτων.

https://drive.google.com/file/d/1Mn4dwdp37-eByQVVJXhQfbp5QAlrI2r9/view?usp=sharing

Τροποποίηση απόφασης πανελλαδικών ΓΕΛ από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 – Τα 12 σημεία που τροποποιούνται στο ΦΕΚ Β 2237/15-4-2024.

https://drive.google.com/file/d/1cOCp9hTOBgrB82zHoM9Qaa5-zJRGXHSn/view?usp=sharing

Διεξαγωγή υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ

Αναρτήθηκαν λεπτομέρειες για την διεξαγωγή υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ στο υπουργείο.

Λεπτομέρειες στον παρακάτω σύνδεσμο

ΤΕΦΑΑ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-2025

Παρακαλούνται οι γονείς / κηδεμόνες να ενημερωθούν για την διαδικασία εγγραφής του μαθητή /τριας στην επόμενη τάξη μέ το e-eggrafes.gr. μέσω της παρακάτω επιστολής του υπουργείου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ

Οι γονείς / κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώσουν από μια υπεύθυνη δήλωση.

Οι συγκεκριμένες Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 22-04-2024, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω Gov.gr.
Επισημαίνεται ότι στις δύο Υ.Δ. θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας. Παρακάτω τα υποδείγματα των δηλώσεων.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε σήμερα, ενδοσχολική επιμόρφωση από την  η κ. Γουβέλη Εύχαρις Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. Σκοπός της επιμόρφωσης ήταν η επαγγελματική ανάπτυξη των εκαιδευτικών μέσω του προγράμματος ERASMUS.

Την ευχαριστούμε πολύ.

Γιορτή για την 25η Μαρτίου 2024 – Φωτογραφίες