ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024

https://drive.google.com/file/d/1-yfOjycHmFalnVdAoUnDNm12JcFF_85F/view?usp=sharing

Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος Αγγλικών (2ο Γελ Ιωαννίνων)

https://drive.google.com/file/d/1mbA7ayM4Bz7fV84Z8279WMYQG3TO9cQd/view?usp=sharing

Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών)

Εξεταστικά Κέντρα Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Οδηγίες προς τους υποψηφίους

https://drive.google.com/file/d/1FWMePL67GrnMlISwU0d_HRCj5XUIkyE9/view?usp=sharing

Υποβολή δικαιολογητικών  Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολικούς  αγώνες 2023-24

https://drive.google.com/file/d/1aHL6tItcsiLV1dhaC8YqlOliWyNFvztH/view?usp=sharing

Υπόδειγμα Αίτησης

https://docs.google.com/document/d/1yykjMIfY2ap8_6895qFux4kVmGmeGIA4/edit?usp=sharing&ouid=108348802650370000056&rtpof=true&sd=true