Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 2024

Οι εξετάσεις των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που εξετάζονται προφορικά, θα γίνουν στο ειδικό εξεταστικό κέντρο (44ο Βαθμολογικό κέντρο) που έχει έδρα το Γυμνάσιο Βελισσαρίου.

Ακολουθεί η αναλυτική εγκύκλιος:

https://drive.google.com/file/d/1KoOzQMXpQki6DxpmWevuxn7ntFgY-wGo/view?usp=sharing