ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Σχολείο, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), το αργότερο έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου.