Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος Αγγλικών (2ο Γελ Ιωαννίνων)

https://drive.google.com/file/d/1mbA7ayM4Bz7fV84Z8279WMYQG3TO9cQd/view?usp=sharing

Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών)

Εξεταστικά Κέντρα Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Οδηγίες προς τους υποψηφίους

https://drive.google.com/file/d/1FWMePL67GrnMlISwU0d_HRCj5XUIkyE9/view?usp=sharing