Κανονισμός εκδρομών

Πλήρης οδηγός σχετικά με τις σχολικές εκδρομές στη Β/θμια εκπαίδευση. Πατήστε εδώ.