Σύλλογος Αποφοίτων Εμπορικής Σχολής Ηπείρου

Πρόεδρος: Ζαχαρέα – Βαζαλούκα Φαίδρα (τηλ. 26150-46751)