Ημερολόγιο 2016-2017


* Σύμφωνα με την 72765/Γ2/28-06-2012 της Διεύθυνσης Σπουδών Β/θμιας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.:
– – ΔΕΥΤΕΡΑ 12/09/2016: Αγιασμός, Βιβλία, πρόγραμμα μαθημάτων
– ΤΡΙΤΗ 13/09/2016: Έναρξη μαθημάτων
* Η λήξη του σχολικού έτους 2016-2017 πιθανόν να είναι ανάλογη του προηγούμενου σχολικού έτους 2015-2016 στις 19/05/2017